Η διεπιστημονική ομάδα, μετά τη διαγνωστική εκτίμηση προχωρά στην πρόταση της θεραπευτικής παρέμβασης. Η εφαρμογή της πρότασης είναι εγγύηση της θεραπείας. Οι συνθήκες διαβίωσης σήμερα δεν είναι ανθρωποκεντρικές, έτσι πολλοί από εμάς βιώνουμε συναισθήματα που δυσκολεύουν τη λειτουργικότητά μας. Βοηθήστε μας να το αλλάξουμε.

Κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης. Η αρχική πληροφόρηση – μετά τη διαγνωστική εκτίμηση θα αποσαφηνίσει τις απορίες σας. Ο χαμένος χρόνος μέχρι να φτάσει ένα παιδί στη διάγνωση, είναι χρόνος αντίστροφος του ρυθμού αποκατάστασης.