Ονομάζομαι Σφήκας Θαλής και είμαι Κοινωνικός επιστήμονας – Ειδική Παιδαγωγός, τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕΕΠ).

Ασχολούμαι για περισσότερα από πέντε χρόνια με την Αποκατάσταση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Ακόμη, ασχολούμαι με παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές συμπεριφοράς.

Εργασιακή Εμπειρία

09/2010 – έως σήμερα. Συνεργάζομαι ως εξωτερικός συνεργάτης με την επιστημονική ομάδα της παιδοψυχίατρου Κας, Κουμπούρας Θωμαής ως Ειδική Παιδαγωγός. Ασχολούμαι με την Αξιολόγηση και τη Διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Εκπαιδεύτηκα και εφαρμόζω την Ειδική Μεθοδολογία, τις Αρχές και τις Στρατηγικές που βασίζεται η χορήγηση ενός Εξατομικευμένου Προγράμματος Αποκατάστασης. Ακόμη, συνεργάζομαι στη δημιουργία υλικού Αποκατάστασης.

09/2010 – έως σήμερα. Ασχολούμαι με μαθητές των παραπάνω κατηγοριών που ανέφερα. Επίσης, παρέχω φροντιστηριακή βοήθεια προσαρμοσμένη σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

10/2007 – 09/2010. Παρείχα τις υπηρεσίες μου σε διάφορους οργανισμούς και φορείς στα πλαίσια των πρακτικών μου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και σεμιναρίων που παρακολουθούσα.

Σπουδές

08/2014 έως σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΗΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

01/2011 – 12/2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ετήσιο σεμινάριο , με θέμα: την Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου.

10/2009 – 05/2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 10/2003

06/2007-07/2008 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ζάχος Δ. & Γ.) Ετήσιο σεμινάριο υπό την αιγίδα Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Υπ. Παιδείας, με θέμα: τη διάγνωση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία.

09/2004 – 09/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΛΟΓΙΑΣ