• 08 ΔΕΚ 16
  • 0
  ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

  ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

   

  Φωνολογική διαταραχή είναι η δυσκολία που μπορεί να έχει το παιδί στην αντίληψη, επεξεργασία και στην οργάνωση ήχων σε λέξεις.

  Δεν εμφανίζεται πρόβλημα σε ανατομικό ή νευρολογικό επίπεδο, όπως επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα στα αρθρωτικά όργανα και στις στοματοπροσωπικές δεξιότητες. Απλά η ομιλία μπορεί να είναι δυσνόητη και ακατάληπτη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αντιληπτικό πρόβλημα, διότι το παιδί δεν ξεχωρίζει τις μικρές διαφορές ενός φωνήματος από ένα άλλο που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά.

  Η φωνολογική διαταραχή μπορεί να εκδηλωθεί ως εξής:

  Πτώση τελικού συμφώνου πχ. μπαμπα- αντί για μπαμπάς

  Πτώση συλλαβής πχ. νανα αντί για μπανάνα

  Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων

  Μετακινήσεις- μεταθέσεις πχ. πακέλο αντί για καπέλο

  Αντικαταστάσεις πχ φέλω αντι για θέλω,  δίδα  αντί για βίδα,  βόμα αντί για γόμα

  Στόχος της λογοθεραπευτικής παρέμβασης, είναι να αξιολογηθούν τα φωνολογικά ελλείμματα και να ενισχυθεί η φωνολογική επεξεργασία, έτσι ώστε να αποκτηθεί πλήρης φωνημική επίγνωση και να μπορεί το παιδί να αναλύει και να επεξεργάζεται σωστά τους ήχους της γλώσσας. Η έγκυρη αντιμετώπιση είναι σημαντική για την πρόληψη και βοηθά επίσης  στην αποφυγή συναισθηματικών δυσκολιών, όπως για παράδειγμα χαμηλή αυτοεκτίμηση, και δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί στην κοινωνική του ζωή

  Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φωνολογικά ελλείμματα στην προσχολική ηλικία, σχετίζονται με Μαθησιακές Δυσκολίες της γραφής και της ανάγνωσης στη μετέπειτα σχολική εκπαίδευση.

  Παναγιώτης Ράπτης , Λογοθεραπευτής

  Κοινοποιήστε το!

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Κοινοποιήστε το!