• 21 ΟΚΤ 16
    • 0
    Δωρεάν Αξιολόγηση Σχολικής ετοιμότητος

    Δωρεάν Αξιολόγηση Σχολικής ετοιμότητος

    Όλο το μήνα Σεπτέμβριο, η Διεπιστημονική ομάδα του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ,  αξιολόγησε τους μικρούς μας φίλους , που ξεκίνησαν το Δημοτικό. Η δράση έτυχε ευρείας γνωστοποίησης και είχαμε τη χαρά να δούμε πλήθος οικογενειών να απευθύνεται σε μας. Η δράση μας αυτή , αποτελεί μέρος μιας συνολικής φιλοσοφίας που διέπει την αρχή λειτουργίας του Κέντρου μας. Η προσφορά στην κοινότητα αλλά και η βιωματική συνδιαλλαγή, αποτελούν ένα δυναμικό μοντέλο συσχέτισης, ικανό να ενημερώνει, να ευαισθητοποιεί και να καθοδηγεί. Θώμη Κουμπούρα

    Read more →

Photostream