• 08 ΔΕΚ 16
  • 0
  ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

  ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

    Φωνολογική διαταραχή είναι η δυσκολία που μπορεί να έχει το παιδί στην αντίληψη, επεξεργασία και στην οργάνωση ήχων σε λέξεις. Δεν εμφανίζεται πρόβλημα σε ανατομικό ή νευρολογικό επίπεδο, όπως επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα στα αρθρωτικά όργανα και στις στοματοπροσωπικές δεξιότητες. Απλά η ομιλία μπορεί να είναι δυσνόητη και ακατάληπτη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αντιληπτικό πρόβλημα, διότι το παιδί δεν ξεχωρίζει τις μικρές διαφορές ενός φωνήματος από ένα άλλο που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Η φωνολογική διαταραχή μπορεί να εκδηλωθεί ως εξής: Πτώση τελικού συμφώνου πχ. μπαμπα- αντί για μπαμπάς Πτώση συλλαβής πχ. νανα αντί για μπανάνα Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων Μετακινήσεις- μεταθέσεις πχ. πακέλο αντί για καπέλο Αντικαταστάσεις πχ

  Read more →
  • 08 ΔΕΚ 16
  • 0
  Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας

  Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας

  Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη φυσιολογική εξέλιξη, ώστε να εντοπίζουμε έγκαιρα την όποια καθυστέρηση ή δυσκολία. Η ανάπτυξη του Λόγου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόσκτηση πολλών δεξιοτήτων. Αυτό καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη του Λόγου και την τελειοποίησή του στα αναμενόμενα χρονικά πλαίσια. Θυμηθείτε:  όσοι προφορικά εγγυώνται ότι ”θα τα πει όλα μαζί΄΄, δε θα είναι αργότερα δίπλα σας να αναλάβουν την ευθύνη και τις συνέπειες ούτε θα σας συνοδεύουν  στη διαδικασία της θεραπείας. Η μη έγκαιρη απόκτηση και καλή χρήση του Λόγου, μπορεί να συνοδεύεται από σειρά απότοκων : Μαθησιακές Δυσκολίες, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Δυσκολίες, κ. α.               Θώμη Κουμπούρα, Παιδοψυχίατρος Πολλά παιδιά

  Read more →
  • 28 ΑΥΓ 15
  • 0
  Αιτίες και λύσεις στις διαταραχές λόγου και ομιλίας των παιδιών

  Αιτίες και λύσεις στις διαταραχές λόγου και ομιλίας των παιδιών

  Της Ελισάβετ Κυριακοπούλου, M.S. CCC-SLP, Παθολόγου Λόγου και Ομιλίας Η επιστήμη της Παθολογίας Λόγου και Ομιλίας έχει ως στόχο τη διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) σε παιδιά και ενήλικες. Ο κλάδος επίσης περιλαμβάνει τη δυσφαγία (διαταραχές στην μάσηση και κατάποση). Οι μαθησιακές δυσκολίες όμως δεν αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης των λογοθεραπευτών, παρά μόνο σε επίπεδο ενίσχυσης κάποιων γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως το λεξιλόγιο και η αφήγηση/ περιγραφή, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις μαθησιακές επιδόσεις του παιδιού.

  Read more →

Photostream